Late zwangerschapsafbreking in Noord-Holland. I. Incidentie en aandoeningen

Onderzoek
G. van der Wal
J.M. Bosma
S.L. Hosman-Benjaminse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:600-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht verkrijgen in de omvang van late zwangerschapsafbreking (> 24 weken) en de aandoeningen van de foetus die daartoe aanleiding geven.

Opzet

Inventariserend beschrijvend, retrospectief onderzoek.

Plaats

Noord-Holland.

Methode

Onder alle maatschappenafdelingen van gynaecologen van de 21 ziekenhuizen in Noord-Holland werd een anonieme schriftelijke enquête gehouden. De onderzoeksperiode betrof de jaren 1990-1994.

Resultaten

Van de 21 ziekenhuizen respondeerden 19 maatschappenafdelingen (90). In de 5-jarige onderzoeksperiode waren in 14 van deze ziekenhuizen 103 zwangerschappen na de 24e week afgebroken. In 21 van de gevallen werd voor de afbreking de diagnose ‘anencefalie’ gesteld, in nog eens 21 ernstige chromosomale afwijkingen. Andere ernstige afwijkingen waren neurale-buisdefecten zoals hydrocefalie en (of) spina bifida (16), ontbrekende nierfunctie (12) en skeletafwijkingen (11).

Conclusie

Late zwangerschapsafbreking blijkt, althans in Noord-Holland, een niet onaanzienlijke praktijk te zijn. Het gaat daarbij om ernstige structurele foetale afwijkingen, die in het merendeel van de gevallen niet met extra-uterien leven verenigbaar zijn.

Auteursinformatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg voor Noord-Holland, Postbus 6160, 2001 HD Haarlem.

Prof.dr.G.van der Wal, inspecteur voor de gezondheidszorg, hoogleraar kwaliteit van zorg; mw.mr.J.M.Bosma, arts-onderzoeker; mw.S.L.Hosman-Benjaminse, inspecteur voor de gezondheidszorg.

Contact prof.dr.G.van der Wal

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties