Verzoek tot late zwangerschapsafbreking bij ernstige aangeboren afwijkingen

Klinische praktijk
D.B. van 't Hof
M.G.E. Brans-Leijdekker
P.F. Wiesenhaan
S.S. Edelbroek
N. Exalto
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:585-7

Zie ook de artikelen op bl. 590, 600, 605, 609 en 621.

Dames en Heren,

Door verbetering van de kwaliteit van echoscopisch onderzoek, eventueel aangevuld met chromosoomonderzoek, worden zeer ernstige foetale aangeboren afwijkingen vaker tijdens de zwangerschap ontdekt.12 Bij een ernstige afwijking doen de aanstaande ouders veelal een verzoek tot beëindiging van de zwangerschap. Er is een wettelijke belemmering om deze beëindiging uit te voeren indien zo'n ernstige afwijking na de 24e zwangerschapsweek wordt ontdekt, ook al is de afwijking niet met extra-uterien leven verenigbaar. De ouders en het behandelend team komen dan voor dilemma's te staan. De medische, ethische en juridische overwegingen bij dergelijke verzoeken willen wij illustreren aan de hand van een drietal ziektegeschiedenissen.

Patiënt A is een 26-jarige primigravida die in de 35e week van haar zwangerschap naar ons verwezen wordt in verband met een geringe groeiachterstand en een moeilijk te bepalen ligging van…

Auteursinformatie

Spaarne Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Postbus 1644, 2003 BR Haarlem.

Dr.D.B.van 't Hof, dr.P.F.Wiesenhaan en dr.N.Exalto, gynaecologen; mw.M.G.E.Brans-Leijdekker, echoscopiearts; mw.S.S.Edelbroek, verpleegkundige.

Contact dr.D.B.van 't Hof

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties