Late afnaveling in het belang van het pasgeboren kind

Klinische praktijk
S.A. Scherjon
Y. Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1409-12
Abstract

Samenvatting

- Laat afnavelen is voor zowel de premature als de aterme neonaat van groot belang om een anemie te voorkomen (op de korte termijn, maar ook op de leeftijd van 3 maanden) en daarmee het aantal neonatale bloedtransfusies te reduceren. Dat is recent in een aantal klinische studies en in meta-analysen aangetoond.

- Er zijn ook fysiologische en pathofysiologische overwegingen om laat af te navelen: indien pas afgenaveld wordt als de navelstreng volledig gestopt is met pulseren, kan het neonatale bloedvolume met 32 toenemen. Een langzame overgang, waarbij de ductus arteriosus en het foramen ovale zich sluiten en de neonatale systemische circulatie zich geleidelijk vult, draagt ertoe bij dat de alveoli zich openen door perfusie van de alveolaire capillairen.

- Voor de premature pasgeborene zijn er geen nadelen voor laat afnavelen, zoals polycytemie of hyperbilirubinemie, terwijl er wel een afname van het aantal intracraniële bloedingen gevonden wordt.

- Voor de moeder zijn er geen nadelen van laat afnavelen aangetoond.

- Standaard zou de baby pas na minimaal 3 min afgenaveld mogen worden. Bij de neonatale opvang van kinderen bij wie actiever gehandeld moet worden, zou men toch tenminste 30 s moeten wachten. Juist deze kinderen hebben het meeste baat bij een goede Hb-waarde.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1409-12

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Obstetrie, K6-26, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Hr.dr.S.A.Scherjon, gynaecoloog.

Verloskunde Academie Rotterdam, Rotterdam.

Mw.Y.Smit MSc, verloskundige.

Contact hr.dr.S.A.Scherjon (s.scherjon@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties