Het Millennium-project van de Verenigde Naties, in het bijzonder goede post-partumzorg om moedersterfte en neonatale sterfte wereldwijd te reduceren

Perspectief
M.G.P. Lagro
J. Stekelenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1143-7
Abstract

Samenvatting

- In het Millennium-project van de Verenigde Naties wordt onder andere gestreefd naar een reductie van kinder- en moedersterfte. Een goede zorg voor moeder en baby in het kraambed is daar een onderdeel van.

- De meeste gevallen van moedersterfte treden op in het kraambed. Belangrijke oorzaken zijn fluxus post partum, eclampsie en sepsis. Remedies daartegen zijn respectievelijk het actief leiden van het nageboortetijdperk, het gebruik van magnesiumsulfaat bij pre-eclampsie, het nemen van hygiënische maatregelen en het gebruik van antibiotica.

- Belangrijke oorzaken van neonatale sterfte zijn pre- en dismaturiteit, infecties, congenitale afwijkingen en geboortetraumata, waaronder asfyxie. Bij prematuriteit kan de ‘kangoeroemethode’ de morbiditeit verminderen. Infecties zijn tegen te gaan door het nemen van hygiënische maatregelen, het gebruik van antibiotica en het uitvoeren van neonatale zorgprogramma’s.

- Bij een hiv-positieve vrouw kunnen antiretrovirale middelen beschermen tegen een verticale transmissie. Indien het geven van flesvoeding niet mogelijk is, adviseert de WHO het geven van borstvoeding door de moeder.

- Voor de organisatie van post-partumzorg adviseert de WHO een schema waarbij er na 6 uur, na 6 dagen, na 6 weken en na 6 maanden wordt gekeken naar de conditie van moeder en kind; ook moet het kind worden gevaccineerd en dient de moeder voorlichting te krijgen over anticonceptie en over de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1143-7

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, afd. Verloskunde en Vrouwenziekten, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Mw.M.G.P.Lagro, tropenarts en assistent-geneeskundige.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Groningen.

Hr.dr.J.Stekelenburg, tropenarts en assistent-geneeskundige.

Contact mw.M.G.P.Lagro (mlagro@xs4all.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties