Het Millennium-project van de Verenigde Naties, in het bijzonder de reductie van kindersterfte en van moedersterfte wereldwijd

Perspectief
J. Stekelenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2299-302
Abstract

Samenvatting

Het jaar 2005 wordt gezien als doorbraakjaar voor het bereiken van de zogenaamde millenniumontwikkelingsdoelen (‘millennium development goals’; MDG’s) van de Verenigde Naties. In dit artikel wordt aandacht besteed aan 2 van de 8 MDG’s, namelijk die met betrekking tot kindersterfte en moedersterfte. Voor het terugdringen van kinder- en moedersterfte is een aantal zaken van cruciaal belang: het verminderen van het aantal (ongewenste) zwangerschappen, wereldwijde toegang voor vrouwen tot een keten van kwaliteitszorg die antenatale zorg, zorg tijdens de partus en postnatale zorg omvat en verbetering van verwijssystemen. Als apart thema wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de HIV/aids-epidemie op de uitkomsten van zwangerschap.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2299-302

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen.

Contact Hr.dr.J.Stekelenburg, tropenarts en assistent-geneeskundige (jelle.stekelenburg@wanadoo.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties