Langetermijnuitkomsten van IC-behandeling
Open

Stand van zaken
18-01-2016
Monika C. Kerckhoffs, Ivo W. Soliman, Annemiek E. Wolters, Lotte Kok, Marike van der Schaaf en Diederik van Dijk

Leerpunten

  • De overleving en kwaliteit van leven na een IC-behandeling zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de opnamereden, de leeftijd en het pre-existente functioneren, en verschillen sterk tussen patiëntencategorieën.
  • Een derde tot de helft van de voormalige IC-patiënten houdt langdurig fysieke, psychische of cognitieve verschijnselen; dit wordt het post-IC-syndroom (PICS) genoemd.
  • Ook familieleden en naasten van voormalige IC-patiënten kunnen last houden van angstige en depressieve gevoelens in het kader van PICS.
  • Terughoudendheid met sedatie, vroeg beginnen met mobiliseren, fysiotherapie of bijhouden van een dagboek verminderen het risico op PICS.
  • De kwaliteit van leven van de gehele groep voormalige IC-patiënten is tot 3 jaar na ontslag lager dan die van de referentiepopulatie.
  • Het voorspellen van de langetermijnuitkomsten voor de individuele IC-patiënt is complex en met de huidige kennis niet nauwkeurig mogelijk.
  • Toekomstig onderzoek moet uitwijzen in welke mate de onderliggende ziekte, de ziekenhuisopname en de IC-behandeling bijdragen aan de achteruitgang in het functioneren bij voormalige IC-patiënten.