Langetermijnuitkomsten van IC-behandeling
Open

Stand van zaken
18-01-2016
Monika C. Kerckhoffs, Ivo W. Soliman, Annemiek E. Wolters, Lotte Kok, Marike van der Schaaf en Diederik van Dijk
Aanvaard op 09-12-2015.
Gepubliceerd op 18-01-2016.
In print verschenen in week 5 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9653