Langetermijngevolgen van vroeggeboorte

Perspectief
Annemijn A. de Ruigh
Janneke van ’t Hooft
Aleid G. van Wassenaer-Leemhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2575
Abstract

Samenvatting

In diverse studies zijn de neonatale en de maternale uitkomsten na een vroeggeboorte op de korte termijn onderzocht. Door een toename van het aantal kinderen dat vroeggeboorte ‘overleeft’, stijgt het aantal kinderen dat de langetermijngevolgen van vroeggeboorte ondervindt. In 2018 verschenen twee reviews over de cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de gedragsontwikkeling van prematuur geboren kinderen op verschillende leeftijden. In dit artikel bespreken we de langetermijngevolgen van vroeggeboorte en de rol die ouders en zorgverleners kunnen spelen in de zorg voor prematuur geboren kinderen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC. Locatie AMC-UvA, afd. Gynaecologie en Verloskunde: drs. A.A. de Ruigh, arts-onderzoeker; dr. J. van ’t Hooft, aios gynaecologie. Locatie Emma Kinderziekenhuis, afd. Neonatologie: dr. A.G. van Wassenaer-Leemhuis, kinderarts.

Contact A.A. de Ruigh (a.a.deruigh@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Annemijn A. de Ruigh ICMJE-formulier
Janneke van ’t Hooft ICMJE-formulier
Aleid G. van Wassenaer-Leemhuis ICMJE-formulier
Gepersonaliseerde zorg voor prematuren
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties