Gepersonaliseerde zorg voor prematuren

Opinie
E.J.T. (Joanne) Verweij
Irwin K. M. Reiss
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3515
Abstract

Vroeggeboorte is een van de meest voorkomende oorzaken van perinatale sterfte, maar ook van complicaties op de lange termijn. In Nederland wordt circa 7% van de neonaten te vroeg geboren (6.6% in 2016; bron: www.perined.nl). We spreken van vroeggeboorte als een neonaat vóór een amenorroeduur van 37 weken wordt geboren en van extreme vroeggeboorte als de neonaat vóór een amenorroeduur van 28 weken wordt geboren (WHO-definitie).

In Nederland – maar ook in veel andere landen – wordt de zorg aangepast op basis van de amenorroeduur, zowel tijdens de zwangerschap als op de neonatale Intensive Care. Zoals eerder becommentarieerd in dit tijdschrift, vinden wij ‘het etiket van de zwangerschapsduur’ een oversimplificatie van een complex probleem.1

Elders in dit tijdschrift bespreken De Ruigh et al. twee recente systematische literatuuronderzoeken over de langetermijngevolgen van vroeggeboorte.2-4 Deze onderzoeken laten zien dat de mortaliteit van vroeggeboorte de afgelopen decennia is gedaald, maar…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam: afd. Verloskunde: dr. E.J.T. Verweij, gynaecoloog; afd. Neonatologie: prof. dr. I.K.M. Reiss, neonatoloog.

Contact E.J.T. Verweij (e.verweij@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
E.J.T. (Joanne) Verweij ICMJE-formulier
Irwin K. M. Reiss ICMJE-formulier
Langetermijngevolgen van vroeggeboorte
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties