Langetermijneffecten van statinegebruik bij kinderen

Onderzoek
Lara M. Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4806

Waarom dit onderzoek?

De gunstige kortetermijneffecten van statines op het LDL-cholesterol bij patiënten met familiaire hypercholesterolemie is welbekend, ook wanneer de behandeling wordt gestart op de kinderleeftijd. Onduidelijk is echter of statinegebruik op de kinderleeftijd invloed heeft op het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen (‘events’) en sterfte door een cardiovasculaire oorzaak…

Auteursinformatie

Contact L.M. Harmans (l.harmans@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lara M. Harmans ICMJE-formulier
Opsporing en behandeling van erfelijk hoog cholesterol

Ook interessant

Reacties