Langetermijneffecten van de ziekte van Kawasaki

Klinische praktijk
Saskia Briedé
Marleen Hamoen
Michiel J.S. Oosterveld
J.M.P.J. (Hans) Breur
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2121
Abstract

Samenvatting

  • De ziekte van Kawasaki is een acute, zelflimiterende vasculitis die doorgaans optreedt bij kinderen jonger dan 5 jaar.

  • Bij < 5% van de kinderen met de ziekte ontstaan coronaire aneurysmata waarvoor controle door de (kinder)cardioloog noodzakelijk is.

  • Het grootste deel van de patiënten wordt na herstel uit de medische controle ontslagen.

  • Recente gegevens suggereren echter dat de inflammatie bij de ziekte van Kawasaki potentieel schadelijke gevolgen heeft voor het gehele cardiovasculaire systeem.

  • Bij patiënten die de ziekte van Kawasaki hebben doorgemaakt zou het risico op een cardiovasculaire gebeurtenis op de lange termijn dan ook verhoogd kunnen zijn.

  • Het doormaken van de ziekte van Kawasaki zou daarom moeten worden beschouwd als een risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht.

S. Briedé en M. Hamoen, medisch studenten.

Afd. Nefrologie: dr. M.J.S. Oosterveld, kinderarts-nefroloog.

Afd. Cardiologie: dr. J.M.P.J. Breur, kinderarts in opleiding tot kindercardioloog.

Contact dr. J.M.P.J. Breur (h.breur@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Prof.dr. Th.J.M. Verheij, als huisarts verbonden aan het Julius Centrum (Universitair Medisch Centrum Utrecht) maakte een kritische revisie van het manuscript en deed suggesties voor de tekst.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 juli 2010

Ook interessant

Reacties