Aantallen en herkomst van patiënten in de periode 2012-2015

Landelijke ontwikkelingen in de Nederlandse SEH’s

Onderzoek
Menno I. Gaakeer
Crispijn L. van den Brand
Evert Gips
Joris M. van Lieshout
Robbert Huijsman
Rebekka Veugelers
Peter Patka
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D970
Abstract

Samenvatting

Doel

Verkrijgen van inzicht in kerncijfers van SEH’s in Nederland en de ontwikkelingen hiervan.

Opzet

Longitudinale inventarisatie-studie.

Methode

Over de periode 2012-2015 werden de volgende kerngegevens geïnventariseerd: aantal SEH’s, aantal patiënten, herkomst van patiënten, aantal ziekenhuisopnames vanaf de SEH en samenwerkingsvorm van de SEH met de huisartsenpost (HAP).

Resultaten

Van gemiddeld 96% van de SEH-locaties werden gegevens verkregen. Het aantal SEH’s daalde van 93 tot 87. Het percentage SEH’s dat een samenwerkingsverband had met een HAP in het ziekenhuis nam toe van 49 naar 79. Het totale aantal patiënten dat jaarlijks in Nederland op een SEH werd gezien nam met 128.000 af tot 1.951.000. Het aandeel patiënten dat via ambulance, medisch mobiel team of 112 op de SEH terechtkwam steeg met 2,6% naar 16,0%. Het aandeel patiënten via de huisarts of HAP kwam, steeg met 7,8% naar gemiddeld 50,3%. Het aandeel zelfverwijzers is met 12,6% gedaald naar 17,4%. Het aandeel patiënten dat via een andere route op de SEH terechtkwam bleef constant, rond 14%. De landelijke variatie in herkomst bleef groot. Het percentage opnames vanaf de SEH steeg met 5,6 naar gemiddelde 37,2.

Conclusie

Het aantal SEH’s krimpt en de samenwerking tussen SEH’s en HAP’s intensiveert. Het aantal patiënten dat op de SEH wordt gezien, daalt. Het percentage zelfverwijzers neemt af en het aantal klinische opnames vanaf de SEH stijgt aanzienlijk. Voor een succesvol en consistent beleid zijn meer inhoudelijke gegevens nodig over de aard en omvang van de spoedzorg in de SEH. Dat vergt een nationale registratie.

Auteursinformatie

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, afd. Spoedeisende Hulp, Goes.

Drs. M.I. Gaakeer, SEH-arts (tevens: Erasmus MC, afd. Spoedeisende Hulp, Rotterdam); drs. J.M. van Lieshout, SEH-arts; dr. R. Veugelers, SEH-arts en klinisch epidemioloog.

Haaglanden Medisch Centrum, afd. Spoedeisende Hulp, Den Haag.

Drs. C.L. van den Brand, SEH-arts.

Fiona Stanley Hospital Emergency Department, Murdoch, Perth, West Australië.

Drs. E. Gips, SEH-arts.

Erasmus Universiteit, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Rotterdam.

Prof.dr. R. Huijsman, econoom.

Erasmus MC, afd. Spoedeisende Hulp, Rotterdam.

Prof.dr. P. Patka, em. trauma-chirurg.

Contact drs. M.I. Gaakeer (m.gaakeer@adrz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Menno I. Gaakeer ICMJE-formulier
Crispijn L. van den Brand ICMJE-formulier
Evert Gips ICMJE-formulier
Joris M. van Lieshout ICMJE-formulier
Robbert Huijsman ICMJE-formulier
Rebekka Veugelers ICMJE-formulier
Peter Patka ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties