Inventarisatie van SEH-bezoeken en zelfverwijzers
Open

Onderzoek
23-05-2014
Menno I. Gaakeer, Crispijn L. van den Brand, Rebekka Veugelers en Peter Patka

Doel

Inventariseren hoeveel patiënten zich jaarlijks melden op een Spoedeisende Hulp (SEH) in Nederland.

Opzet

Inventariserend onderzoek onder alle Nederlandse SEH’s.

Methode

Alle 93 SEH’s die in Nederland in december 2012 24 h per dag en 7 dagen per week operationeel waren, werden benaderd. Wij verzamelden gegevens uit 2012 over het totaal aantal patiënten, de hoeveelheid ziekenhuisopnames vanaf de SEH en het aantal zelfverwijzers.

Resultaten

Van 89 SEH-locaties (96%) verspreid over heel Nederland, inclusief die van de 8 umc’s en 28 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ-ziekenhuizen), werden gegevens verkregen. Het totaal aantal patiënten op deze 89 SEH’s bedroeg in 2012 1.989.746. Landelijk werd gemiddeld 32% van de SEH-patiënten in het ziekenhuis opgenomen (spreiding: 8-54). Het gemiddelde percentage zelfverwijzers op de SEH’s bedroeg landelijk 30% (spreiding: 3-76).

Conclusie

Het aantal SEH-patiënten, het percentage opnames vanaf de SEH en het percentage zelfverwijzers toonden in 2012 landelijk een grote variatie. Het totaal aantal patiënten dat zich bij een Nederlandse SEH meldt lijkt over de laatste jaren niet te zijn toegenomen en is in internationaal perspectief laag. Een derde van de SEH-patiënten werd na presentatie opgenomen. In tegenspraak met de landelijke beeldvorming kwam een minderheid van SEH-patiënten op eigen initiatief.