Inventarisatie van SEH-bezoeken en zelfverwijzers

Onderzoek
Menno I. Gaakeer
Crispijn L. van den Brand
Rebekka Veugelers
Peter Patka
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7128
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren hoeveel patiënten zich jaarlijks melden op een Spoedeisende Hulp (SEH) in Nederland.

Opzet

Inventariserend onderzoek onder alle Nederlandse SEH’s.

Methode

Alle 93 SEH’s die in Nederland in december 2012 24 h per dag en 7 dagen per week operationeel waren, werden benaderd. Wij verzamelden gegevens uit 2012 over het totaal aantal patiënten, de hoeveelheid ziekenhuisopnames vanaf de SEH en het aantal zelfverwijzers.

Resultaten

Van 89 SEH-locaties (96%) verspreid over heel Nederland, inclusief die van de 8 umc’s en 28 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ-ziekenhuizen), werden gegevens verkregen. Het totaal aantal patiënten op deze 89 SEH’s bedroeg in 2012 1.989.746. Landelijk werd gemiddeld 32% van de SEH-patiënten in het ziekenhuis opgenomen (spreiding: 8-54). Het gemiddelde percentage zelfverwijzers op de SEH’s bedroeg landelijk 30% (spreiding: 3-76).

Conclusie

Het aantal SEH-patiënten, het percentage opnames vanaf de SEH en het percentage zelfverwijzers toonden in 2012 landelijk een grote variatie. Het totaal aantal patiënten dat zich bij een Nederlandse SEH meldt lijkt over de laatste jaren niet te zijn toegenomen en is in internationaal perspectief laag. Een derde van de SEH-patiënten werd na presentatie opgenomen. In tegenspraak met de landelijke beeldvorming kwam een minderheid van SEH-patiënten op eigen initiatief.

Auteursinformatie

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, afd. Spoedeisende Hulp, Goes.

Drs. M.I. Gaakeer, SEH-arts; dr. R. Veugelers, SEH-arts en klinisch epidemioloog.

Medisch Centrum Haaglanden, afd. Spoedeisende Hulp, Den Haag.

Drs. C.L. van den Brand, SEH-arts.

Erasmus MC, afd. Spoedeisende Hulp, Rotterdam.

Prof.dr. P. Patka, trauma-chirurg.

Contact drs. M.I. Gaakeer (m.gaakeer@adrz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaring zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A7128; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 8 april 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Menno I. Gaakeer ICMJE-formulier
Crispijn L. van den Brand ICMJE-formulier
Rebekka Veugelers ICMJE-formulier
Peter Patka ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties