Een verkeerde vorm van zuinigheid

Concentratie van de spoedeisende hulp

Een vierkant groen bord waarop vier personen zijn afgebeeld. Vanuit de vier hoeken wijzen pijlen naar de groep mensen.
Jos L.T. Blank
Bart L. van Hulst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1294
Abstract

Samenvatting

Voor de Spoedeisende Hulp gelden economische schaalvoordelen. Anders gezegd: bij een grotere SEH zijn de gemiddelde kosten per patiënt lager. Toch is dit geen reden om concentratie van de SEH’s na te streven. Besparingen op kosten bij de SEH worden namelijk tenietgedaan door oplopende kosten in het vervolgtraject.

Auteursinformatie

TU Delft, Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies, Delft.

Prof.dr. J.L.T. Blank, econometrist (tevens: Faculteit Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam); dr. B.L. van Hulst, econometrist.

Contact prof.dr. J.L.T. Blank (j.blank@ipsestudies.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jos L.T. Blank ICMJE-formulier
Bart L. van Hulst ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Interessant en belangwekkend onderwerp waar dit artikel over gaat. Zeker in een tijd dat wij in NL met de spoedzorg nadrukkelijk aan het veranderen zijn met fusies met Huisartsenposten en SEH's etc.

In dit artikel valt mij op, dat de auteurs enkel in hun conclusie suggereren dat het de moeite waard is om de invloed van huisartsenposten te onderzoeken. Als ik de bronnen goed interpreteer worden hier namelijk conclusies getrokken op basis van vergelijking met onderzoek in landen waar geen huisartsvoorziening zoals in NL bestaat. Onze situatie laat zich echter niet vergelijken met het buitenland, omdat wij huisartsen nu eenmaal veel van de patienten wegvangen die in andere landen op de SEH worden geholpen. En als de basis van de berekeningen gebaseerd wordt op een onvergelijkbare situatie dan zijn de conclusies op zijn best speculaties...

Niels Rossen, huisarts