Zelfmelders op de spoedpost bij triage door de huisartsenpost

Onderzoek
01-11-2017
Marleen Smits, Martijn Rutten, Loes Schepers en Paul Giesen

Doel

Er is een trend tot colocatie van de huisartsenpost (HAP) met de SEH in een spoedpost, waar de HAP doorgaans triage verricht en een groot deel van de zelfmelders behandelt die voorheen uit zichzelf naar de SEH gingen. We onderzochten patiënt- en zorgkenmerken van zelfmelders op spoedposten waar de HAP de triage verricht, en welk percentage van de zelfmelders naar de SEH wordt verwezen.

Opzet

Retrospectief transversaal observationeel onderzoek.

Methode

We voerden een beschrijvende analyse uit van routinematig verkregen registratiegegevens van zelfmelders van vijf spoedposten (n = 20.451). Het betrof leeftijd, geslacht, tijdstip, urgentie, diagnose en verwijzing.

Resultaten

Van de zelfmelders was 57,9% man en de gemiddelde leeftijd was 32,7 jaar. Het aantal zelfmelders per uur was het hoogst in het weekend, met name tussen 11:00 en 17:00 uur. Op doordeweekse dagen was er een piek tussen 17:00 en 21:00 uur. Het merendeel kreeg bij triage een lage (35,7% U4 of U5) tot middelhoge urgentie (49% U3) toegewezen. Bij ongeveer de helft van de zelfmelders ging het om trauma van het bewegingsapparaat (28%) of de huid (27,3%). In totaal werd 23% van de zelfmelders verwezen naar de SEH.

Conclusie

Zelfmelders op de HAP zijn vaak jong, man en hebben meestal laag-tot middelurgente traumagerelateerde klachten. Veel zelfmelders komen overdag in het weekend of op vroege doordeweekse avonden. Meer dan driekwart wordt door de HAP behandeld, zonder verwijzing naar de SEH. Dit vermindert de belasting van de SEH.

Om deze pagina weer te geven moet u ingelogd zijn.

Heeft u nog geen abonnement?

Sluit een abonnement af

Heeft u al een abonnement?

Registreren

Log in als abonnee

Inloggegevens kwijt?