Kwetsbare oudere met een prednison-geïnduceerd delier

Klinische praktijk
Rosali I. Otten
Inge H.M. Jansen
Marieke Zeeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3544
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een delier heeft altijd een onderliggende oorzaak, zoals medicatie. In dit artikel beschrijven wij een casus van een man bij wie een ernstig delier optrad door prednisongebruik.

Casus

Een 91-jarige kwetsbare man ontwikkelt 3 dagen na het starten van een lage dosering prednison een ernstig delier met onrust, verbale en fysieke agressie en visuele hallucinaties. Na het staken van de prednison klaarde het delier volledig op. Het delier heeft geleid tot een lange ziekenhuisopname van 36 dagen, gewichtsverlies van 10 kg door ondervoeding en uitbreiding van thuiszorg bij ontslag.

Conclusie

Deze casus laat zien dat bij patiënten met veel kwetsbaarheden een delier altijd op de loer ligt. De uitlokkende factor hoeft maar heel gering te zijn, slechts 15 of 5 mg prednison. Pas dus op met het starten van prednison bij kwetsbare, oudere patiënten.

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, afd. Geriatrie: drs. R.I. Otten, anios geriatrie; drs. I.H.M. Jansen, klinisch geriater; drs. M. Zeeman, internist ouderengeneeskunde en klinisch farmacoloog.

Contact R.I. Otten (rosaliotten@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rosali I. Otten ICMJE-formulier
Inge H.M. Jansen ICMJE-formulier
Marieke Zeeman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties