Artikel voor onderwijs en opleiding

Delier bij ouderen

Een oude man die wegloopt
Luisteren
Josephine M.J. Stoffels
Barbara C. van Munster
Majon Muller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7691
Abstract

Dit artikel is een actualisatie van een eerder verschenen leerartikel over delier bij ouderen (D4953). In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Schrijf je gratis in op een e-mail alert door het dossier Leerartikelen te volgen.⚡

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 18 mei 2025.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
  • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
  • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Samenvatting

Een delier is een acute bewustzijnsverandering met fluctuaties in aandacht, cognitie en waarneming. Een delier wordt uitgelokt door een somatische aandoening of door het gebruik of de onttrekking van middelen. Er zijn diverse risicofactoren, zoals een hoge leeftijd en langer bestaande cognitieve stoornissen. Vanwege de vele complicaties die gerelateerd zijn aan een delier, de lijdensdruk, de langere opnameduur, de hogere zorgkosten en de slechtere prognose, is het belangrijk dat zorgverleners op de hoogte zijn van de basiszorg voor ouderen met een delier. Niet-medicamenteuze maatregelen kunnen een delier soms voorkomen en staan centraal in de behandeling. Behandeling met antipsychotica is alleen geïndiceerd bij patiënten die een gevaar zijn voor zichzelf of anderen, een hoge lijdensdruk ervaren of wanen of hallucinaties hebben. We hopen met dit artikel de huidige wetenschappelijke inzichten over optimale delierzorg te verspreiden onder een breed publiek van zorgverleners om de kwaliteit van deze zorg in Nederland verder te verbeteren.

Luisterversie

Het audiobestand van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Log in om het artikel te beluisteren.

Inloggen
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Interne-ouderengeneeskunde, Amsterdam: dr. J.M.J. Stoffels, aios interne-ouderengeneeskunde; prof.dr. M. Muller, internist-ouderengeneeskunde en epidemioloog. UMCG, afd. Interne Geneeskunde-Ouderengeneeskunde, Groningen: prof.dr. B.C. van Munster, internist-ouderengeneeskunde, klinisch geriater en epidemioloog.

Contact J.M.J. Stoffels (j.stoffels@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Josephine M.J. Stoffels ICMJE-formulier
Barbara C. van Munster ICMJE-formulier
Majon Muller ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
NTvG Leerartikelen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties