Artikel voor onderwijs en opleiding

Delier bij ouderen

delier
Josephine M.J. Stoffels
Barbara C. van Munster
Majon Muller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4953
Abstract

Dit leerartikel is herzien. De herziene versie (D7691) is gecontroleerd op actualiteit en juistheid. Bij de herziene versie is een nieuwe nascholingstoets beschikbaar.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Schrijf je gratis in op een e-mail alert door het dossier Leerartikelen te volgen.⚡

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Samenvatting

Een delier is een acute bewustzijnsverandering met fluctuaties in aandacht, cognitie en waarneming. Een delier wordt uitgelokt door een somatische aandoening of door het gebruik of de onttrekking van middelen. Er zijn diverse risicofactoren, zoals een hoge leeftijd en langer bestaande cognitieve stoornissen. Vanwege de vele complicaties die gerelateerd zijn aan een delier, de lijdensdruk, de langere opnameduur, de hogere zorgkosten en de slechtere prognose, is het belangrijk dat zorgverleners op de hoogte zijn van de basiszorg voor ouderen met een delier. Niet-medicamenteuze maatregelen kunnen een delier soms voorkomen en staan centraal in de behandeling. Behandeling met antipsychotica is alleen geïndiceerd bij patiënten die een gevaar zijn voor zichzelf of anderen, een hoge lijdensdruk ervaren of wanen of hallucinaties hebben. We hopen met dit artikel de huidige wetenschappelijke inzichten over optimale delierzorg te verspreiden onder een breed publiek van zorgverleners om de kwaliteit van deze zorg in Nederland verder te verbeteren.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Interne-ouderengeneeskunde, Amsterdam: dr. J.M.J. Stoffels, aios interne-ouderengeneeskunde; prof.dr. M. Muller, internist-ouderengeneeskunde en epidemioloog. UMCG, afd. Interne Geneeskunde-Ouderengeneeskunde, Groningen: prof.dr. B.C. van Munster, internist-ouderengeneeskunde, klinisch geriater en epidemioloog.

Contact J.M.J. Stoffels (j.stoffels@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Josephine M.J. Stoffels ICMJE-formulier
Barbara C. van Munster ICMJE-formulier
Majon Muller ICMJE-formulier
Majon Muller
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties