Kunst verankerd in het gelaat
Open

Casuïstiek
21-12-2011
Maarten de Jong, Jan de Cubber, Frans de Roeck, Bernd Lethaus, Doke Buurman en Peter Kessler

Achtergrond

Anaplastologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het maken van epithesen. Een epithese is een prothese die zacht weefsel vervangt. Dit biedt een uitkomst voor patiënten met een aangezichtsdefect.

Casus

Bij een 78-jarige vrouw ontstond een groot defect ter hoogte van het mastoïd door ablatieve chirurgische behandeling van een plaveiselcelcarcinoom van het linker oor. Dit leidde tot psychosociale problematiek. Voor deze patiënte werd een epithese gemaakt ter vervanging van het linker oor. Hierna nam de psychosociale problematiek sterk af.

Conclusie

Een goed gelijkende epithese kan de negatieve psychologische effecten van een aangezichtsmutilatie verminderen. De vervaardiging vereist een multidisciplinair behandeltraject. Om een optimaal resultaat te behalen dient een anaplastoloog te beschikken over goed ontwikkelde artistieke capaciteiten. Gevoel voor detail, vorm en kleur zijn onontbeerlijk. Moderne 3D-technieken maken het mogelijk om nauwkeuriger en sneller een hoogwaardig cosmetisch resultaat te behalen.