Kritische dokters en cognitieve bias

Opinie
Mark C. van der Wel
Gabe S. Sonke
Gerben Keijzers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3604
Abstract

Een kritische dokter is een dokter die meer doet wanneer dat nodig is en die minder doet wanneer de situatie dat toelaat. Soms doet hij meer dan waar een patiënt om vraagt, soms welbewust minder.1 Een kritische dokter gaat verstandig om met de beschikbare middelen. Hij past niet klakkeloos richtlijnen toe, maar erkent de beperkingen en is in staat gemotiveerd af te wijken van die richtlijnen. Een kritische dokter streeft naar uitmuntende patiëntenzorg en draagt bij aan betere patiëntuitkomsten en aan een hogere kwaliteit van zorg tegen lagere maatschappelijke kosten en met behoud van de eigen gezondheid.2

Om een kritische dokter te kunnen zijn, heeft een arts een flink pallet aan kennis en vaardigheden nodig (tabel). Wij vinden dat kritisch denken onvoldoende aandacht krijgt in het huidige medische basisonderwijs en in de vervolgopleidingen. Dit leidt mogelijk tot een te groot aantal artsen die wens- en kookboekgeneeskunde bedrijven en…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: dr. M.C. van der Wel, huisarts. Antoni van Leeuwenhoek, afd. Medische Oncologie, Amsterdam: dr. G.S. Sonke, internist-oncoloog. Gold Coast University Hospital, dep. Emergency Medicine, Southport, Australië: prof.dr. G. Keijzers, SEH-arts.

Contact M.C. van der Wel (mark.vanderwel@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Mark C. van der Wel ICMJE-formulier
Gabe S. Sonke ICMJE-formulier
Gerben Keijzers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties