Koemelk, vaste voeding en het optreden van atopie

Commentaar
21-01-2009
Peter L.B.J. Lucassen

Het wordt tijd om de voedingsadviezen voor zuigelingen te herzien. Bij zuigelingen met een verhoogd risico op atopie, dat is bij ten minste één eerstegraadsfamilielid met atopie, is het huidige advies om uitsluitend borstvoeding te geven gedurende 6 maanden, of, indien dat niet mogelijk is, hypoallergene voeding.1 Men dient te wachten met vaste voeding tot het kind 6 maanden oud is. Uit recent gepubliceerd materiaal blijkt dat de onderbouwing van bovenstaande adviezen minder sterk is dan eerder gedacht werd en dat het huidige beleid averechtse effecten kan hebben.2

Wetenschappelijke onderbouwing huidig advies

Eliminatie van koemelk

Het advies koemelk te vermijden komt aan de orde in een Cochrane-review van 10 gerandomiseerde klinische trials (RCT’s) bij kinderen met een verhoogd risico op atopie.3 Het risico op een atopische aandoening in het eerste levensjaar blijkt 21% lager te zijn bij gebruik van hypoallergene voeding in vergelijking ...