Voedsel als oorzaak van atopisch eczeem bij jonge kinderen

Klinische praktijk
R.M. van Elburg
J.G.R. de Monchy
H.S.A. Heymans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1329-32

Zie ook de artikelen op bl. 1347 en 1351-6.

Dames en Heren,

Atopisch eczeem of dauwworm is een in ernst fluctuerende huidaandoening die vaak op de kinderleeftijd begint en gedurende het latere leven in wisselende mate aanwezig is. In het beginstadium overheerst een erythemateuze en papulovesiculaire eruptie; in de chronische fase wordt vooral een droge, schilferende en lichenificerende huidaandoening gezien. Het histologische beeld van de afwijkingen toont zowel een lymfocytair als een eosinofiel infiltraat.1 De vaak extreme jeuk en het onaantrekkelijke uiterlijk kunnen bij kinderen leiden tot slaap- en ontwikkelingsstoornissen en maken de aandoening zeer belastend voor de patiënt en zijn omgeving.

De prevalentie van dit ziektebeeld lijkt in de loop der jaren te zijn toegenomen, van 5 in 1946 tot 12 in 1970. De huidige schattingen liggen nog steeds rond dit laatste percentage.23 Een duidelijke oorzaak voor deze toename is niet gevonden en ook over…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Kindergeneeskunde: R.M.van Elburg, assistent-geneeskundige; prof.dr.H.S.A.Heymans, kinderarts.

Afd. Allergologie: dr.J.G.R.de Monchy, allergoloog.

Contact R.M.van Elburg

Ook interessant

Reacties