Een nieuwe koek, vrij van koemelkeiwit, kippeëi-eiwit, lactose en gluten, voor kinderen met voedselovergevoeligheid

Onderzoek
F.T.M. Kokke
R.M. van Elburg
F.M. van Overbeek
H.S.A. Heymans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2549-52
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de (klinische) reacties van 10 kinderen met voedselovergevoeligheid, ondermeer bewezen koemelkeiwit-allergie, op introductie van een nieuwe koek, vrij van koemelkeiwit, kippeëi-eiwit, lactose en gluten (General Biscuits Nederland).

Opzet

Descriptief prospectief onderzoek.

Plaats

Polikliniek van de Beatrix Kinderkliniek, Academisch Ziekenhuis Groningen.

Methode

Bij 10 patiënten van gemiddeld 28 maanden oud (uitersten: 13-78) met door eliminatie en provocatie bewezen koemelkeiwitallergie, werd de nieuwe koek op gestandaardiseerde wijze geïntroduceerd in het overigens onveranderde dieet gedurende 2 weken (25 koeken van 15,5 g in 2 weken). Vóór en na de onderzoeksperiode werden bepaald: klinische symptomen volgens een gestandaardiseerde scorelijst, totale IgE-concentratie, IgE-‘radio-allergosorbent’-test (RAST), huidtests, darmpermeabiliteit (gemeten met de suikerabsorptietest), en energie- en nutriënteninname. De uitslagen werden vergeleken met de rangtekentoets van Wilcoxon voor gepaarde waarnemingen.

Resultaten

Er waren geen significante verschillen tussen laboratoriumuitslagen voor en na introductie. Bij 1 patiënt werd bij herhaling een klinische reactie gezien na consumptie van de koek (waarschijnlijk tegen aardappel). Tijdens de koekperiode was de inname van energie en nutriënten bij alle kinderen groter dan ervoor, mits niet meer dan 1,5 koek per dag werd geconsumeerd.

Conclusie

Introductie van de allergeenarme koek verliep bij 9 van de 10 patiënten probleemloos. Energie- en nutriënteninname werden gunstig beïnvloed. Bij één patiënt werd een allergische reactie op een bestanddeel, mogelijk aardappel, van deze koek gezien.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Beatrix Kinderkliniek, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

F.T.M.Kokke en prof.dr.H.S.A.Heymans, kinderartsen; R.M.van Elburg en mw.F.M.van Overbeek, assistent-geneeskundigen.

Contact prof.dr.H.S.A.Heymans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties