Consensus voedselovergevoeligheid

Onderzoek
J.G.R. de Monchy
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1538-41
Abstract

Samenvatting

Een groot aantal vertegenwoordigers van de medische en paramedische disciplines, zoals allergologen, huidartsen, huisartsen (al dan niet met consultatiebureau), internisten, keel-, neus- en oorartsen, kinderartsen, longartsen en diëtisten, woonde op 14 september 1990 een consensusbijeenkomst bij over voedselovergevoeligheid. Een belangrijk winstpunt van de consensusbijeenkomst was dat er overeenstemming werd bereikt over de basisbegrippen: voedselovergevoeligheid, -allergie, -intolerantie en -aversie. Een levendige discussie werd gevoerd over de rol van voedselallergie bij zuigelingen met constitutioneel eczeem. Toch lijken de standpunten van verschillende beroepsgroepen langzamerhand dichter bij elkaar te komen. Tijdens deze bijeenkomst kwamen in grote lijnen de uitingsvormen van voedselovergevoeligheid, de eraan ten grondslag liggende mechanismen, de te gebruiken terminologie en het diagnostisch en therapeutisch stramien aan de orde.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Allergologie, Groningen.

Dr.J.G.R.de Monchy, allergoloog.

Contact Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO), Postbus 20064, 3502 LB Utrecht. Dr.J.J.E.van Everdingen, stafmedewerker

Verantwoording

Namens de werkgroep die de consensusontwikkeling voorbereidde.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties