Een risicofactor voor leukemie en hart- en vaatziekten?

Klonale hematopoëse

Klinische praktijk
Isabelle A. van Zeventer
Sonja C. Buisman
Aniek O. de Graaf
Gerald de Haan
Joop H. Jansen
Gerwin Huls
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5205
Abstract

Samenvatting

  • Klonale hematopoëse is de aanwezigheid van een kloon van gemuteerde bloedcellen en komt voor bij gezonde individuen uit de algemene populatie.
  • De prevalentie van klonale hematopoëse neemt toe met de leeftijd.
  • Klonale hematopoëse verhoogt het risico op een hematologische maligniteit, maar ze is op zichzelf geen bewijs voor een maligne hematologische aandoening.
  • Patiënten met klonale hematopoëse én een perifere cytopenie hebben een verhoogd risico op myeloïde maligniteiten.
  • Patiënten met klonale hematopoëse die chemo- of radiotherapie ondergaan vanwege een maligniteit hebben een verhoogd risico op therapie-gerelateerde myeloïde maligniteiten.
  • Klonale hematopoëse is een nieuwe risicofactor voor hart- en vaatziekten.
  • Om misinterpretatie en overdiagnostiek te voorkomen, is het van groot belang om op basis van het mutatieprofiel en de kloongrootte onderscheid te maken tussen hoog-risicomutaties en mutaties die passen bij het normale verouderingsproces.
  • Voor specifieke risicogroepen zal de aanwezigheid van klonale hematopoëse mogelijk consequenties gaan hebben in de vorm van screening, monitoring en wellicht zelfs behandeling.
Auteursinformatie

UMCG, Groningen. Afd. Hematologie: drs. I.A. van Zeventer, arts-onderzoeker; prof.dr. G. Huls, internist-hematoloog. European Research Institute for the Biology of Ageing: S.C. Buisman, BSc, promovenda; prof.dr. G. de Haan, moleculair stamcelbioloog. Radboudumc, afd. Laboratoriumgeneeskunde, Laboratorium Hematologie, Nijmegen: dr. A.O. de Graaf en prof.dr. J.H. Jansen, moleculair biologen.

Contact G. Huls (g.huls@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

*De eerste twee auteurs leverden een gelijke bijdrage aan het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Isabelle A. van Zeventer ICMJE-formulier
Sonja C. Buisman ICMJE-formulier
Aniek O. de Graaf ICMJE-formulier
Gerald de Haan ICMJE-formulier
Joop H. Jansen ICMJE-formulier
Gerwin Huls ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties