Denk aan het VEXAS-syndroom

Chronische anemie en onverklaarde ontsteking

D7306_F0
Paul L.A. van Daele
Caspar I. van der Made
Helen L. Leavis
A.E. (Liesbeth) Hak
Judith Potjewijd
Abraham (Bram) Rutgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7306
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het VEXAS-syndroom is een auto-inflammatoire ziekte die ontstaat door een verworven of somatische mutatie in het UBA1-gen. Deze X-gebonden aandoening komt vrijwel alleen voor bij mannen en openbaart zich pas op oudere leeftijd.

Casus

Wij beschrijven een patiënt met het VEXAS-syndroom bij wie in eerste instantie niet de juiste diagnose werd gesteld. Nadat de diagnose was gesteld op basis van genetisch onderzoek, behandelden wij de patiënt met prednisolon en de IL-6-remmer tocilizumab.

Conclusie

Bij mannen vanaf de middelbare leeftijd die een multisystemisch inflammatoir ziektebeeld laten zien zonder infectie, moet de diagnose ‘VEXAS-syndroom’ worden overwogen, zeker wanneer er sprake is van een bijkomende macrocytaire anemie. De diagnose kan eenvoudig worden gesteld op basis van gericht onderzoek naar mutaties in UBA1. De behandeling bestaat vooral uit toediening van immunosuppressiva. De mortaliteit is hoog.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Interne Geneeskunde en Immunologie, Rotterdam: dr. P.L.A. van Daele, internist allergoloog-immunoloog. Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: drs. C.I. van der Made, arts en promovendus. UMC Utrecht, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, Utrecht: dr. H.L. Leavis, internist klinisch immunoloog. Amsterdam UMC, afd. Interne Geneeskunde, Reumatologie en Klinische Immunologie, Amsterdam: dr. A.E. Hak, internist allergoloog-immunoloog. MUMC+, afd. Interne Geneeskunde, sectie Klinische Immunologie, Maastricht: drs. J. Potjewijd, internist klinisch immunoloog. UMC Groningen, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, Groningen: dr. A. Rutgers, internist allergoloog-immunoloog.

Contact Paul L.A. van Daele (p.l.a.vandaele@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Paul L.A. van Daele ICMJE-formulier
Caspar I. van der Made ICMJE-formulier
Helen L. Leavis ICMJE-formulier
A.E. (Liesbeth) Hak ICMJE-formulier
Judith Potjewijd ICMJE-formulier
Abraham (Bram) Rutgers ICMJE-formulier
‘VEXAS-syndroom minder zeldzaam dan gedacht’

Ook interessant

Reacties