Klinische en neuropsychologische kenmerken van 'normal pressure hydrocephalus'
Open

Onderzoek
24-06-1987
J.A.L. Vanneste en R. Hyman
Aanvaard op 23-02-1987.
Gepubliceerd op 24-06-1987.
In print verschenen in week 25 1987.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1080-4