Geneeskundestudenten roepen op tot aanpassing curriculum

Klimaatverandering verdient meer aandacht in onderwijs

Een hand houdt een peertje (lamp) vast. De lamp heeft een afstudeerhoedje op.
Egid M. van Bree
Juliette C. Mattijsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6455
Abstract

De klimaatverandering heeft ook effect op onze gezondheid. Daar is echter nog maar weinig aandacht voor in de zorgopleidingen. Terwijl het curriculum al met kleine ingrepen kan worden verdiept.

De klimaatcrisis is ook een gezondheidscrisis. Dat gegeven krijgt toenemend aandacht in de medische literatuur. Zo verscheen in september 2021, naar aanleiding van de naderende Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Glasgow, in het NTvG een overzichtsartikel met bijbehorend commentaar over de potentiële gezondheidswinst van daadkrachtig klimaatbeleid.1,2 Wat ons betreft is het een goede zaak om zorgprofessionals op te roepen zich in te zetten voor een gezondere leefwereld. Tot nu toe is er in het geneeskundecurriculum echter niet tot nauwelijks aandacht voor de gezondheidseffecten van klimaatverandering. Wereldwijd onderwijzen slechts 15% van de medische faculteiten hun artsen in spe over dit onderwerp.3

Ook de meest recente update, uit 2020, van het Raamplan Artsopleiding – de landelijke blauwdruk van het geneeskundecurriculum – benoemt klimaatverandering en haar gezondheidseffecten niet expliciet als eindterm voor Nederlandse basisartsen.4 Een dergelijk raamplan gaat gemiddeld 9 à 10 jaar mee en het duurt vaak een…

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Maastricht: E.M. van Bree, BSc, masterstudent geneeskunde. Erasmus Universiteit, Rotterdam: J.C. Mattijsen, BSc, masterstudent geneeskunde.

Contact E.M. van Bree (egid_van_bree@live.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Aan de totstandkoming van dit commentaar leverden ook drs. Eva H. Visser, drs. Evelyn A. Brakema en dr. Hans C. Ossebaard een bijdrage. Zij zijn leden van de groep GREENER, een inter- en transdisciplinair collectief dat is gericht op de realisatie van onderwijs over klimaatverandering & gezondheid binnen zorggerelateerde curricula.

Auteur Belangenverstrengeling
Egid M. van Bree ICMJE-formulier
Juliette C. Mattijsen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties