Infectie of overgevoeligheid voor metaal?

Klachten na plaatsing van een gewrichtsprothese

Een magneet die rode en zilveren bolletjes aantrekt
Tamara Kamp
Carina L.E. Gerritsma-Bleeker
Alexander L. Boerboom
Barbara C. van Bemmel
Jos J.A.M. van Raay
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6940
Abstract

Een 68-jarige vrouw met een totale elleboogprothese klaagt over toenemende pijn in de elleboog, 3 jaar na plaatsing van de prothese. Banale kweken van het gewrichtsvocht en biopten laten geen groei van micro-organismen zien. Kan metaalovergevoeligheid de oorzaak zijn?

Samenvatting

Overgevoeligheid voor metaal is een zeldzame complicatie na plaatsing van een gewrichtsprothese. De pathogenese berust op een vertraagde overgevoeligheidsreactie (type IV). Deze overgevoeligheidsreactie is lastig te onderscheiden van een prothese-infectie. Er is geen consensus over de diagnose ‘metaalovergevoeligheid’. Bij een vermoeden van deze diagnose is een cutane plaktekst op dit moment de meest voor de hand liggende test om overgevoeligheid vast te stellen, al staat de accuratesse nog niet vast.

Auteursinformatie

Martini ziekenhuis, Groningen; afd. Orthopedie: drs. T. Kamp, semiarts orthopedie (thans: promovenda, UMCG, afd. Orthopedie en Gezondheidswetenschappen, Groningen); dr. C.L.E. Gerritsma-Bleeker en dr. J.J.A.M. van Raay, orthopedisch chirurgen; afd. Pathologie: drs. B.C. van Bemmel, patholoog. Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Orthopedie, Groningen: drs. A.L. Boerboom, orthopedisch chirurg.

Contact T. Kamp (t.kamp@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Tamara Kamp ICMJE-formulier
Carina L.E. Gerritsma-Bleeker ICMJE-formulier
Alexander L. Boerboom ICMJE-formulier
Barbara C. van Bemmel ICMJE-formulier
Jos J.A.M. van Raay ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties