Kleine wondjes met grote gevolgen

Hematogene infectie van een gewrichtsprothese

Klinische praktijk
Huub J.L. van der Heide
H.M.J. (Enrike) van der Linden
Tom W.J. Huizinga
Leo G. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5448
Abstract

Dames en Heren,

Het plaatsen van een totaleheup- of totaleknieprothese is een van de meest dankbare operaties binnen de orthopedie. Een infectie van zo’n gewrichtsprothese is echter een van de grootste uitdagingen in ons vakgebied. Deze infecties treden meestal binnen enkele weken na het plaatsen van een prothese op, en ontstaan vooral door wondinfecties. Maar vooral bij immuungecompromitteerde patiënten treden deze infecties vaak op door hematogene verspreiding van een infectie elders in het lichaam.

In de volgende 3 ziektegeschiedenissen is er telkens sprake van een goed functionerende prothese die na verloop van tijd geïnfecteerd raakt door een infectie aan de voet. Uit de ziektegeschiedenissen zal blijken dat dit desastreuze gevolgen kan hebben voor de patiënt. We zullen als behandelaars hier alert op moeten zijn en een wond bij iemand met een endoprothese als een risicofactor voor verlies van de prothese moeten blijven herkennen. Daarom benadrukken wij de noodzaak om een…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Orthopedie: dr. H.J.L. van der Heide, orthopedisch chirurg-epidemioloog; dr. H.M.J. van der Linden, orthopedisch chirurg.

Afd. Reumatologie: prof.dr. T.W.J. Huizinga, reumatoloog.

Afd. Infectieziekten: dr. L.G. Visser, internist-infectioloog.

Contact dr. H.J.L. van der Heide (h.j.l.van_der_heide@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaring zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5448; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 9 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Huub J.L. van der Heide ICMJE-formulier
H.M.J. (Enrike) van der Linden ICMJE-formulier
Tom W.J. Huizinga ICMJE-formulier
Leo G. Visser ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties