Nierfunctieverlies door gentamicine-implantatiesponzen

Klinische praktijk
Sjoerd L. Verweij
Niels H. Schut
Rob E.A.M. Zwartelé
Matthijs L. Becker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2077
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Geïnfecteerde gewrichtsprotheses kunnen worden behandeld met gentamicinebevattend implantatiemateriaal. Vooral bij patiënten met een slechte nierfunctie kan dit bijwerkingen geven.

Casus

Een 74-jarige vrouw onderging tweemaal een operatie wegens een acuut geïnfecteerde heupprothese. Tijdens beide ingrepen werden gentamicinesponzen (Garacol) ingebracht. Daags na de tweede operatie was haar gentamicineserumspiegel verhoogd tot een toxische waarde. Dit bevestigde het vermoeden dat zij een nierfunctiestoornis had, die waarschijnlijk werd veroorzaakt door de gentamicinehoudende implantatiesponzen. Om nierschade te beperken kreeg patiënte continue veno-veneuze hemofiltratie (CVVH). Bij poliklinische controle 3 maanden later bleek de creatininewaarde in het serum van patiënte genormaliseerd.

Conclusie

Gentamicine uit implantatiesponzen kan lokaal therapeutische concentraties bereiken, maar ook systemische bijwerkingen tot gevolg hebben. Voorafgaand aan het gebruik van de sponzen is controle van de nierfunctie raadzaam. Is deze verminderd dan luidt het advies om terughoudend te zijn bij het gebruik van deze implantatiesponzen. Bij een toxisch verhoogde waarde kan CVVH de – op termijn reversibele – nierschade beperken door de uitscheiding van gentamicine te bespoedigen.

Auteursinformatie

Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen, Haarlem.

Drs. S.L. Verweij, ziekenhuisapotheker; dr. M.L. Becker, ziekenhuisapotheker-klinisch epidemioloog.

Spaarne Gasthuis, Haarlem/Hoofddorp.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. N.H. Schut, nefroloog.

Afd. Orthopedie: dr. R.E.A.M. Zwartelé, orthopedisch chirurg.

Contact drs. S.L. Verweij (sverweij@sahz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sjoerd L. Verweij ICMJE-formulier
Niels H. Schut ICMJE-formulier
Rob E.A.M. Zwartelé ICMJE-formulier
Matthijs L. Becker ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties