Acute nierinsufficiëntie bij combinatie RAAS-remmer en dehydratie

Klinische praktijk
Nynke D. Scherpbier
Wim J.C. de Grauw
Jack F.M. Wetzels
Gerald M.M. Vervoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1548
Abstract

Dames en Heren,

Veel patiënten met een chronisch verminderde nierfunctie gebruiken geneesmiddelen die het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS) remmen. Voorbeelden hiervan zijn ACE–remmers en angiotensine-II-antagonisten. RAAS-remmers hebben op termijn een beschermende werking op de nierfunctie, maar het is bekend dat de nierfunctie eerst kan verslechteren.1 Daarom adviseert de multidisciplinaire richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ van het NHG om vóór en na het starten van behandeling met een RAAS-remmer de serumcreatinineconcentratie te controleren.2

Het is minder bekend dat patiënten met een verminderde nierfunctie die RAAS-remmers gebruiken, een acute nierfunctieverslechtering kunnen krijgen, bij intercurrente ziektes die gepaard gaan met dehydratie. De 2 ziektegeschiedenissen in deze klinische les illustreren deze minder bekende kant van RAAS-remmers.

Patiënt A, een 61-jarige man, had een uitgebreide medische voorgeschiedenis: diabetes mellitus type 2, hypertensie, een onderwandinfarct, een coronaire bypassoperatie, hartfalen, een obstructief slaapapneusyndroom en mogelijk epilepsie. Zijn nierfunctie was matig met serumcreatininewaarden rond de 150 μmol/l en een geschatte…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Afd. Eerstelijnsgeneeskunde: drs. N.D. Scherpbier-de Haan en dr. W.J.C. de Grauw, huisartsen.

Afd. Nierziekten: prof.dr. J.F.M. Wetzels en dr. G.M.M. Vervoort, nefrologen.

Contact drs.N.D.Scherpbier-de Haan (n.scherpbier@elg.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 februari 2010

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Hartfalen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Dit artikel is zojuist gebruikt bij casuïstiek-bespreking voor aiossen. Beter kon ik het zelf niet uitleggen.

Anne van Reemst, Specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Solis