Acute nierschade, een vermijdbaar probleem

Onderzoek
Lukas K. van Vugt
Eva Wagenaar
Ronald W. van Etten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5528
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht verkrijgen in de incidentie, risicofactoren en vermijdbaarheid van acute nierschade bij opgenomen volwassen patiënten.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Alle patiënten die in 1 week in ons ziekenhuis waren opgenomen, werden beoordeeld op het ontstaan en de oorzaak van acute nierschade. Om risicogroepen te identificeren werden de voorgeschiedenis en het medicatiegebruik vergeleken tussen patiënten met en zonder acute nierschade. De reden van opname, beloop en beleid werden geanalyseerd en wij onderzochten of voldaan was aan de huidige adviezen over nierschade om de potentiële vermijdbaarheid van de acute nierschade in te schatten.

Resultaten

Er werden 347 patiënten geïncludeerd (criteria: ouder dan 18 jaar en langer dan 1 dag opgenomen). Acute nierschade kwam voor bij 16,4% van deze patiënten. Ruim de helft van hen had al acute nierschade in de thuissituatie, vóór opname. Acute nierschade kwam binnen alle poortspecialismen voor. Chronische nierinsufficiëntie, diabetes mellitus en hartfalen kwamen statistisch significant vaker voor bij patiënten met acute nierschade. Patiënten met acute nierschade gebruikten significant vaker bètablokkers, ACE-remmers, lisdiuretica en kaliumsparende diuretica. Bij bijna de helft van de patiënten ontstond of verergerde chronische nierschade. Bij twee derde van de patiënten met acute nierschade was deze potentieel vermijdbaar door tijdig de hemodynamiek te optimaliseren of risicovolle medicatie aan te passen volgens de richtlijnen.

Conclusie

Acute nierschade is niet alleen een veelvoorkomend en onderschat probleem in de dagelijkse praktijk van alle artsen, maar is ook potentieel vermijdbaar. Meer alertheid van artsen, apothekers en patiënten hierop kan bijdragen aan het verminderen van acute nierschade en de ernstige gevolgen hiervan.

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Breda: drs. L.K. van Vugt, aios interne geneeskunde; dr. R.W. van Etten, internist-nefroloog; drs. E. Wagenaar, aios interne geneeskunde, (thans: Erasmus MC, afd. Interne Geneeskunde, Rotterdam).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lukas K. van Vugt ICMJE-formulier
Eva Wagenaar ICMJE-formulier
Ronald W. van Etten ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties