Acute nierschade

Klinische praktijk
David Hageman
Jeroen P. Kooman
Marcus D. Lancé
L.W. Ernst van Heurn
Maarten G.J. Snoeijs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5057
Abstract

Samenvatting

  • ‘Acute nierschade’ is de moderne term voor een plotseling verslechterde nierfunctie en deze wordt gedefinieerd aan de hand van de RIFLE-classificatie (RIFLE staat voor ‘risk’, ‘injury’, ‘failure’, ‘loss’ en ‘end-stage kidney disease’).

  • Acute nierschade ontstaat door een combinatie van verminderde doorbloeding van de nier, systemische ontsteking en toediening van nefrotoxische geneesmiddelen.

  • Patiënten met chronische nierschade, hoge leeftijd, diabetes mellitus of hartfalen hebben een verhoogd risico op acute nierschade.

  • Op korte termijn leidt acute nierschade tot een sterk verhoogd risico op overlijden; op lange termijn veroorzaakt acute nierschade permanent verlies van de renale microcirculatie, waardoor chronische nierziekte kan ontstaan.

  • Biomarkers in de urine bieden nieuwe mogelijkheden om acute nierschade in een vroeg stadium te detecteren.

  • De huidige behandeling van patiënten met acute nierschade is ondersteunend van aard; Hemodynamische optimalisatie van patiënten leidt tot vermindering van acute nierschade rondom grote chirurgische ingrepen.

  • Een veelbelovende behandeling ter preventie van acute nierschade is ‘remote ischaemic preconditioning’.

Auteursinformatie

MUMC, Maastricht.

Afd. Heelkunde: D. Hageman, BSc; student-onderzoeker; prof.dr. L.W.E. van Heurn, chirurg; dr. M.G.J. Snoeijs, aios heelkunde.

Afd. Interne Geneeskunde: prof.dr. J.P. Kooman, internist-nefroloog.

Afd. Anesthesiologie en Intensive Care: drs. M.D. Lancé, anesthesist-intensivist.

Contact dr. M.G.J. Snoeijs (m.snoeijs@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: D. Hageman ontving vanuit het Kolff Programma van Nierstichting Nederland een beurs als student-onderzoeker (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5057; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 24 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
David Hageman ICMJE-formulier
Jeroen P. Kooman ICMJE-formulier
Marcus D. Lancé ICMJE-formulier
L.W. Ernst van Heurn ICMJE-formulier
Maarten G.J. Snoeijs ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties