Farmacotherapie bij nierfunctieverlies

Klinische praktijk
Tobias T. Pieters
Alwin D.R. Huitema
Maarten B. Rookmaaker
C. (Kees) Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5089
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

Om renaal geklaarde middelen veilig en effectief te kunnen doseren bij patiënten met een nierfunctiestoornis, is het belangrijk een inschatting te maken van de nierfunctie. De geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) wordt in de kliniek vaak gebruikt, maar deze kan in bepaalde situaties inaccuraat zijn. Bij de keuze en dosering van een geneesmiddel komt daarom meer kijken dan alleen een dosisaanpassing op basis van de eGFR. In dit artikel stellen wij het volgende stappenplan voor: (a) ga na of de schatting van de eGFR correct is en meet bij een onbetrouwbare eGFR de kreatinineklaring met 24-uursurine; (b) stop middelen die een nierfunctiestoornis kunnen veroorzaken of verergeren; (c) overweeg vervanging of andere dosering van renaal geklaarde middelen; en (d) volg de nierfunctie en kijk naar tekenen van onderbehandeling of toxiciteit, of maak gebruik van ‘therapeutic drug monitoring’.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht, afd. Nefrologie en Hypertensie: drs. T.T. Pieters, arts-onderzoeker; dr. M.B. Rookmaaker, internist-nefroloog; afd. Apotheek: prof.dr. A.D.R. Huitema, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog. Radboudumc, Nijmegen, afd. Interne Geneeskunde en Farmacologie-Toxicologie: prof.dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog (tevens: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Apotheek Klinische Farmacie, Nijmegen).

Contact C. Kramers (kees.kramers@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Tobias T. Pieters ICMJE-formulier
Alwin D.R. Huitema ICMJE-formulier
Maarten B. Rookmaaker ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties