Farmacotherapie bij nierfunctieverlies

Stand van zaken
07-01-2021
Tobias T. Pieters, Alwin D.R. Huitema, Maarten B. Rookmaaker en C. (Kees) Kramers

Samenvatting

Om renaal geklaarde middelen veilig en effectief te kunnen doseren bij patiënten met een nierfunctiestoornis, is het belangrijk een inschatting te maken van de nierfunctie. De geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) wordt in de kliniek vaak gebruikt, maar deze kan in bepaalde situaties inaccuraat zijn. Bij de keuze en dosering van een geneesmiddel komt daarom meer kijken dan alleen een dosisaanpassing op basis van de eGFR. In dit artikel stellen wij het volgende stappenplan voor: (a) ga na of de schatting van de eGFR correct is en meet bij een onbetrouwbare eGFR de kreatinineklaring met 24-uursurine; (b) stop middelen die een nierfunctiestoornis kunnen veroorzaken of verergeren; (c) overweeg vervanging of andere dosering van renaal geklaarde middelen; en (d) volg de nierfunctie en kijk naar tekenen van onderbehandeling of toxiciteit, of maak gebruik van ‘therapeutic drug monitoring’.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing