Artikel voor opleiding en nascholing

Het schatten van de glomerulaire filtratiesnelheid

Maatbekers
Marc G. Vervloet
Yvo M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8198
Abstract

In de rubriek ’10 vragen over’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 17 juni 2026.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
  • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
  • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Samenvatting

Vrijwel elk laboratorium rapporteert een schatting van de glomerulaire filtratie snelheid (eGFR) als er een kreatininebepaling is verricht. De eGFR wordt berekend met een formule die ook het geslacht en de leeftijd als variabele meeweegt, en soms de huidskleur. Hoewel dat bij veel mensen beter inzicht geeft in de mate van nierfunctieverlies, kent deze formule ook beperkingen. Recent is een nieuwe formule voor de berekening van de eGFR voorgesteld. In dit artikel bespreken we de voordelen en nadelen van de serumkreatinineconcentratie als basis voor de schattingen van de GFR aan de hand van tien vragen.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Nierziekten, Nijmegen: prof.dr M.G. Vervloet, internist-nefroloog. Amsterdam UMC, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: prof.dr. Y.M. Smulders, internist.

Contact M.G. Vervloet (Marc.Vervloet@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marc G. Vervloet ICMJE-formulier
Yvo M. Smulders ICMJE-formulier
In hoeverre weerspiegelt de eGFR de nierfunctie?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
10 vragen over
Huisartsgeneeskunde
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties