Schatting van de nierfunctie met behulp van formules

Opinie
J.C. Verhave
J.F.M. Wetzels
S.J.L. Bakker
R.T. Gansevoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1002-4
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1016 en 1024.

In dit nummer van het Tijdschrift tonen Apperloo et al. de onbetrouwbaarheid aan van de formule van Cockcroft en Gault voor het schatten van de nierfunctie bij obese patiënten.1 In de dagelijkse praktijk verstaan wij onder ‘nierfunctie’ de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) ofwel de hoeveelheid plasma die per tijdseenheid door de nier wordt gefiltreerd en daarmee van afvalstoffen ontdaan.

De afgelopen jaren krijgt het onderwerp ‘schatten van de nierfunctie’ meer en meer aandacht in de wetenschappelijke literatuur. Een gestoorde nierfunctie blijkt namelijk reeds in een licht stadium gepaard te gaan met metabole afwijkingen rondom calcium, fosfaat, parathormoon, acidose en anemie.2 Ook gaat een licht gestoorde nierfunctie al gepaard met een verhoogd risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Daarom is het belangrijk om een verminderde nierfunctie bij een patiënt in een vroeg stadium vast te stellen, zodat tijdig preventieve behandelingen…

Auteursinformatie

TweeSteden Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Dr.Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg.

Mw.dr.J.C.Verhave, assistent-geneeskundige.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Nefrologie, Nijmegen.

Hr.prof.dr.J.F.M.Wetzels, internist-nefroloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Nefrologie, Groningen.

Hr.dr.S.J.L.Bakker en hr.dr.R.T.Gansevoort, internisten-nefrologen.

Contact mw.dr.J.C.Verhave (j_c_verhave@yahoo.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties