In hoeverre weerspiegelt de eGFR de nierfunctie?

Tekening van een nier
Robin W.M. Vernooij
Lotte Kaasenbrood
Femke Kaasenbrood
Saskia Haitjema
Maarten B. Rookmaaker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8065
Abstract

Beste collega’s,In dit artikel bespreken we de interpretatie van de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR). Je mag deze veelgebruikte maat niet gelijkstellen aan ‘de nierfunctie’. Wat zegt de eGFR dan wél?

De geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) wordt veel gebruikt als overkoepelende maat voor de nierfunctie. Door de veelheid aan functies van de nier is het echter niet mogelijk alle aspecten van nierfunctie in één waarde te vangen. Bij de interpretatie van de eGFR dient rekening gehouden te worden met de klinische context. Dat laten we zien aan de hand van vier voorbeelden uit de praktijk. Anders dan gebruikelijk in deze rubriek hebben we de casussen opgedeeld in twee delen. We geven in het eerste deel een klinische vraagstelling bij iedere patiënt. Daarna bespreken we in de beschouwing de beperkingen in de…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Nefrologie: dr. R.W.M. Vernooij, epidemioloog (tevens Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde en Centraal Diagnostisch Laboratorium); dr. L. Kaasenbrood, arts in opleiding tot internist-nefroloog; dr. M.B. Rookmaaker, internist-nefroloog; Centraal Diagnostisch Laboratorium: drs. S. Haitjema, basisarts (niet praktiserend) en onderzoeker. Huisartsenpraktijk Mariahoek, Utrecht: dr. F. Kaasenbrood, huisarts.

Contact M.B. Rookmaaker (m.rookmaaker@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Robin W.M. Vernooij ICMJE-formulier
Lotte Kaasenbrood ICMJE-formulier
Femke Kaasenbrood ICMJE-formulier
Saskia Haitjema ICMJE-formulier
Maarten B. Rookmaaker ICMJE-formulier
Het schatten van de glomerulaire filtratiesnelheid
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties