Herziening richtlijnen ‘Chronische nierschade’

Richtlijnen
22-06-2018
Marc H. Hemmelder, Jacintha van Balen, Nynke Scherpbier, Paul W. Schenk, Mariska K. Tuut en Ron T. Gansevoort

Recent verschenen twee nieuwe richtlijnen over chronische nierschade: de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en beleid bij volwassenen met chronische nierschade (CNS)’ en een NHG-standaard. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld in nauwe samenspraak op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en in samenwerking met andere beroepsgroepen en patiënten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Ook dragen zij bij aan een logische samenhang in de zorg voor patiënten met chronische nierschade in de eerste en tweede lijn.

Samenvatting

 • Leeftijd heeft geen invloed op de diagnose ‘chronische nierschade’.
 • Een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) < 60 ml/min per 1,73 m2 is voor patiënten van alle leeftijden te beschouwen als ‘afwijkend’.
 • Albuminurie wordt ingedeeld in ‘niet-afwijkend’, ‘matig verhoogd’ en ‘ernstig verhoogd’.
 • Een verlaagde eGFR en verhoogde albuminurie zijn onafhankelijke risicofactoren voor en voorspellers van cardiovasculaire en totale mortaliteit, progressie van chronische nierschade en het eindstadium van nierfalen.
 • De streefwaarde voor de bloeddruk is ≤ 130/80 mmHg.
 • Bij een indicatie voor een bloeddrukverlagende behandeling bij patiënten met chronische nierschade en verhoogde albuminurie heeft een ACE-remmer of angiotensine II-receptorblokker de voorkeur.
 • De huisarts verwijst patiënten met chronische nierschade en een sterk verhoogd risico op mortaliteit, cardiovasculaire ziekte, progressie van de nierschade en eindstadium-nierfalen naar de internist-nefroloog.
 • Informeer patiënten over medicijnen die nierschade kunnen veroorzaken en over het belang van dosisaanpassing.
 • Bij het voorschrijven van medicatie aan patiënten met een eGFR < 50 ml/min per 1,73 m2 moet de apotheker, met toestemming van de patiënt, worden geïnformeerd over de eGFR.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

 • wekelijks het tijdschrift in de bus
 • online toegang tot nieuws en alle artikelen
 • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing