Acute nierinsufficiëntie door braken of diarree: de achilleshiel bij medicamenteus ondersteund hartfalen

Klinische praktijk
E.M.G. Jacobs
R. van Leusen
F.H. Bosch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1817-20
Abstract

Dames en Heren,

Steeds meer patiënten hebben een langere overleving bij chronisch hartfalen. Deze verlengde overlevingsduur wordt mede bepaald door betere medische zorg, waaronder het ter beschikking komen van meer medicamenteuze behandelingsmogelijkheden. Deze verlagen de morbiditeit en sterfte en houden recompensatie-evenwichten langer in stand. Dat deze recompensatiemechanismen soms onvermoed wankel zijn, met alle gevolgen van dien, demonstreren wij aan de hand van de volgende casussen.

Patiënt A, een 73-jarige vrouw met in de voorgeschiedenis hypertensie en cardiomyopathie, werd opgenomen in de kliniek wegens sinds twee weken bestaande algehele malaise en diarree. De dochter van patiënte meldde dat haar moeder in de dagen vóór opname sterk achteruit was gegaan en amper nog at of dronk. Als medicatie gebruikte patiënte digoxine 0,25 mg 1 dd, spironolacton 50 mg 1 dd, bumetanide 2 mg 1 dd, lisinopril 10 mg 1 dd, cimetidine 400 mg 1 dd, en domperidon in een onbekende dosering. Patiënte…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.

Mw.E.M.G.Jacobs, assistent-geneeskundige; dr.R.van Leusen, internist-nefroloog; dr.F.H.Bosch, internist-intensivist.

Contact mw.E.M.G.Jacobs (ejacobsigk@rijnstate.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties