Kobaltvergiftiging door metaal-op-metaalheupprothese

Klinische praktijk
Marieke A. Dijkman
Irma de Vries
Henneke Mulder-Spijkerboer
Jan Meulenbelt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4983
Abstract

Samenvatting

  • Sinds 2011 worden bloedconcentraties van kobalt en chroom bepaald bij patiënten met een metaal-op-metaalheupprothese (MoM-prothese).

  • In dit artikel bespreken wij de gezondheidsrisico’s die gerelateerd zijn aan chronisch verhoogde kobaltconcentraties in het bloed als gevolg van abnormale slijtage en corrosie van de MoM-prothese.

  • In de literatuur zijn slechts enkele patiënten beschreven die systemische vergiftigingsverschijnselen hebben, naast lokale klachten rondom de falende MoM-prothese.

  • Toxische bloedkobaltconcentraties kunnen gepaard gaan met hypothyreoïdie, polyneuropathie, aantasting van oog- en gehoorzenuwen en met cardiomyopathie.

  • De behandeling bestaat uit verwijdering van de prothese. Bij patiënten met een goede nierfunctie daalt de bloedkobaltconcentratie hierna snel en verbetert het klinisch beeld.

  • Chelatietherapie is voorbehouden aan patiënten die vanwege hun medische toestand niet direct een revisieoperatie van de prothese kunnen ondergaan. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld een ernstige kobaltgeïnduceerde cardiomyopathie.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Utrecht.

Contact dr. M.A. Dijkman (m.dijkman-2@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 augustus 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Marieke A. Dijkman ICMJE-formulier
Irma de Vries ICMJE-formulier
Henneke Mulder-Spijkerboer ICMJE-formulier
Jan Meulenbelt ICMJE-formulier
De harde les van metaal-op-metaalheupprothesen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties