De harde les van metaal-op-metaalheupprothesen

Opinie
J.A.N. (Jan) Verhaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5564
Abstract

Een toename van de concentratie van kobalt in het bloed blijkt niet ongevaarlijk. In dit nummer van het Tijdschrift schrijven Dijkman et al. dat een toxische concentratie kan leiden tot hypothyreoïdie, polyneuropathie, aantasting van oog- en gehoorzenuwen en cardiomyopathie.1 Daarnaast is er nog de onzekerheid over de langetermijngevolgen van een verhoogde, maar niet-toxische kobaltconcentratie in het bloed.

Geen wonder dat er wereldwijd veel aandacht is voor deze mogelijke gevolgen van plaatsing van metaal-op-metaalheupprothesen (MoM-prothese) met grote kop, de heupprothese van de laatste generatie.2 Deze prothesen zijn in opzet bedoeld voor jonge patiënten. De kop en kom zijn beide van metaal in tegenstelling tot de traditionele heupprothese, waarbij de kom van plastic (polyethyleen) is.

Hoe kon het zover komen?

Gewrichtsvervanging met een totaleheupprothese heeft in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw een spectaculaire verbetering gegeven van de kwaliteit van leven bij patiënten met heupaandoeningen. In Nederland…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Orthopaedie, Rotterdam.

Contact Prof.dr. J.A.N. Verhaar, orthopedisch chirurg (j.verhaar@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: de auteur is voorzitter van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 september 2012

Auteur Belangenverstrengeling
J.A.N. (Jan) Verhaar ICMJE-formulier
Kobaltvergiftiging door metaal-op-metaalheupprothese
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties