Metaal-op-metaal heupprothesen niet langer gebruikt

Opinie
Rob G.H.H. Nelissen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9835

Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 2 miljoen heup- en knieprothesen geïmplanteerd, hoofdzakelijk bij patiënten met een invaliderend eindstadium van artrose. In Nederland werden in 2014 ruim 28.026 primaire heupprothesen en 26.754 primaire knieprothesen geïmplanteerd.2 Het falen van een kunstgewricht van bijvoorbeeld de heup of knie zal nooit fataal zijn voor de patiënt, maar heeft wel ernstige gevolgen voor de kwaliteit van leven van deze patiënt, en dan met name het zelfstandig functioneren door de invaliderende pijn. Als behandeling is er alleen de keus tussen een expectatief beleid dan wel een revisieoperatie.

Welk implantaat en wanneer op de markt?

De metaal-op-metaal heupprothese (bijvoorbeeld de McKee-Farrar heupprothese) is een type prothese waarbij de metalen prothesekop beweegt in een kom van metaal. Deze prothese kwam in de jaren 70 op de markt, verdween van de markt door tegenvallende resultaten en werd weer geïntroduceerd rond het jaar 2000. De claim was dat dit…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Orthopaedie, Leiden.

Contact Prof.dr. R.G.H.H. Nelissen, orthopedisch chirurg (r.g.h.h.nelissen@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rob G.H.H. Nelissen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties