Geïnfecteerde gewrichtsprothese

Klinische praktijk
Henk Scheper
Marjan Wouthuyzen-Bakker
Karin Ellen Veldkamp
Robert J.P. van der Wal
H. Charles Vogely
Mark G.J. de Boer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3734
Abstract

Samenvatting

  • Een infectie van een gewrichtsprothese is een ernstige complicatie die kan leiden tot lange ziekenhuisopnames, forse beperkingen van de mobiliteit en een verminderde kwaliteit van leven.
  • Bij een acute infectie is genezing met behoud van de prothese het doel; dit kan bereikt worden door een uitgebreid chirurgisch débridement, reiniging van het kunstmateriaal, vervanging van de verwisselbare prothese-onderdelen en nabehandeling met antibiotica.
  • Bij een chronische infectie moet de prothese vervangen worden.
  • Inoperabele patiënten en patiënten die een operatie weigeren kunnen in geval van een persisterende infectie behandeld worden met chronisch suppressieve antibiotische therapie.
  • Om de kans op een goede uitkomst te vergroten is een multidisciplinaire benadering van belang.
Auteursinformatie

LUMC, Leiden. Afd. Infectieziekten: drs. H. Scheper en dr. M.G.J. de Boer, internisten-infectiologen. Afd. Medische Microbiologie: dr. K.E. Veldkamp, arts-microbioloog. Afd. Orthopedie: drs. R.J.P. van der Wal, orthopedisch chirurg. UMC Groningen, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Groningen: dr. M. Wouthuyzen-Bakker, internist-infectioloog. UMC Utrecht, afd. Orthopedie: dr. H.Ch. Vogely, orthopedisch chirurg.

Contact H. Scheper (h.scheper@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Prof.dr. L.G. Visser, internist-infectioloog (LUMC), gaf commentaar op de laatste versie van het manuscript en drs. R. Mahdad, orthopedisch chirurg (Alrijne Ziekenhuis), stelde de foto’s voor figuur 2 beschikbaar.

Auteur Belangenverstrengeling
Henk Scheper ICMJE-formulier
Marjan Wouthuyzen-Bakker ICMJE-formulier
Karin Ellen Veldkamp ICMJE-formulier
Robert J.P. van der Wal ICMJE-formulier
H. Charles Vogely ICMJE-formulier
Mark G.J. de Boer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties