Diagnostiek en behandeling van fractuur-gerelateerde infecties

Klinische praktijk
Geertje A.M. Govaert
M. Frank Termaat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3178
Abstract

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1

Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt) voor nascholing binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Ook physician assistants kunnen deze toets maken.

Toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online.

Samenvatting

  • Een fractuur-gerelateerde infectie (‘fracture-related infection’, FRI) leidt vaak tot een langdurig behandeltraject, een verlaagde kwaliteit van leven en een forse stijging van de zorgkosten.
  • De voornaamste pijlers van een succesvolle behandeling van een FRI zijn: vroege herkenning, niet-gecontamineerde diepe-weefselkweken, chirurgisch débridement en – op indicatie – stabilisatie van de fractuur en reconstructie van de weke delen, gevolgd door antibiotische behandeling.
  • Recentelijk is op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van patiënten met een fractuur-gerelateerde infectie’ ontwikkeld; deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een FRI.
  • Dit artikel is een samenvatting van die richtlijn en vormt aan de hand van een casus een leidraad voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een FRI.
Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Traumachirurgie, Utrecht: dr. G.A.M. Govaert, traumachirurg. LUMC, afd. Traumachirurgie, Leiden: dr. M.F. Termaat, traumachirurg.

*Namens de richtlijnwerkgroep Fractuur-gerelateerde infecties, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Contact G.A.M. Govaert (g.a.m.govaert@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Geertje A.M. Govaert ICMJE-formulier
M. Frank Termaat ICMJE-formulier
Behandeling van bot- en gewrichtsinfecties

Gerelateerde artikelen

Reacties