Diagnostiek en behandeling van fractuur-gerelateerde infecties

Stand van zaken
25-04-2019
Geertje A.M. Govaert en M. Frank Termaat

Samenvatting

  • Een fractuur-gerelateerde infectie (‘fracture-related infection’, FRI) leidt vaak tot een langdurig behandeltraject, een verlaagde kwaliteit van leven en een forse stijging van de zorgkosten.
  • De voornaamste pijlers van een succesvolle behandeling van een FRI zijn: vroege herkenning, niet-gecontamineerde diepe-weefselkweken, chirurgisch débridement en – op indicatie – stabilisatie van de fractuur en reconstructie van de weke delen, gevolgd door antibiotische behandeling.
  • Recentelijk is op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van patiënten met een fractuur-gerelateerde infectie’ ontwikkeld; deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een FRI.
  • Dit artikel is een samenvatting van die richtlijn en vormt aan de hand van een casus een leidraad voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een FRI.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing