Diagnostiek en behandeling van fractuur-gerelateerde infecties

Klinische praktijk
Geertje A.M. Govaert
M. Frank Termaat
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3178
Abstract

Leermateriaal bij dit artikel

Bij dit artikel hoort extra leermateriaal waardoor u meer inzicht krijgt in het onderwerp. Deze informatie kunt u ook gebruiken bij het geven van bijvoorbeeld colleges.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
Chirurg/Heelkunde 1
Internist 1
Physician Assistant 1

Samenvatting

  • Een fractuur-gerelateerde infectie (‘fracture-related infection’, FRI) leidt vaak tot een langdurig behandeltraject, een verlaagde kwaliteit van leven en een forse stijging van de zorgkosten.
  • De voornaamste pijlers van een succesvolle behandeling van een FRI zijn: vroege herkenning, niet-gecontamineerde diepe-weefselkweken, chirurgisch débridement en – op indicatie – stabilisatie van de fractuur en reconstructie van de weke delen, gevolgd door antibiotische behandeling.
  • Recentelijk is op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van patiënten met een fractuur-gerelateerde infectie’ ontwikkeld; deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een FRI.
  • Dit artikel is een samenvatting van die richtlijn en vormt aan de hand van een casus een leidraad voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een FRI.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Traumachirurgie, Utrecht: dr. G.A.M. Govaert, traumachirurg. LUMC, afd. Traumachirurgie, Leiden: dr. M.F. Termaat, traumachirurg.

*Namens de richtlijnwerkgroep Fractuur-gerelateerde infecties, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Contact G.A.M. Govaert

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Geertje A.M. Govaert Niet beschikbaar
M. Frank Termaat Niet beschikbaar
Behandeling van bot- en gewrichtsinfecties

Gerelateerde artikelen

Reacties