Kinderen die cyclisch braken

Klinische praktijk
W.L. van der Woerd
J.R. Fontijn
M.H. Rövekamp
J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:4-4
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 34.

Dames en Heren,

Het syndroom van cyclisch braken doet zich voor bij kinderen op schoolgaande leeftijd. Het is een aandoening die gepaard gaat met recidiverende episoden van braken afgewisseld met symptoomloze perioden.1 2 Sommige onderzoekers schatten dat het syndroom bij 2% van alle schoolgaande kinderen zou voorkomen.3 De oorzaak van het syndroom is onbekend.4 De klachten kunnen in ernst zeer uiteenlopen en leiden tot regelmatig schoolverzuim of ernstige metabole ontregeling. Het ‘cyclisch-brakensyndroom’ is in principe een diagnose bij uitsluiting; de differentiaaldiagnose is uitgebreid.

In deze les willen wij aan de hand van 2 ziektegeschiedenissen de problemen bespreken die zich in de praktijk voor kunnen doen bij kinderen met cyclisch braken. Een voorstel voor een gestructureerde aanpak, waardoor overbodige diagnostiek kan worden voorkomen, zal in de discussie centraal staan.

Patiënt A is een 13-jarig Somalisch meisje dat sinds 9 maanden…

Auteursinformatie

Gelre ziekenhuizen, afd. Kindergeneeskunde, Apeldoorn.

Mw.W.L.van der Woerd, assistent-geneeskundige (thans: assistent-geneeskundige, Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Utrecht); mw.dr.M.H.Rövekamp, kinderarts.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Nieuwegein.

Contact Mw.J.R.Fontijn, assistent-geneeskundige (jaam.vandiemen@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties