Kind met ernstige leptospirose door tamme rat

Een witte rat in een openstaande kooi.
G.P.S. (Hugo) Kraijenhoff
J.G.C.M. (Kitty) van Zoest
Jurriaan van den Brand
Els L.L.M. De Schryver
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6017
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Leptospirose is een bacteriële infectieziekte die verschillende aspecifieke symptomen kan veroorzaken. De besmetting kan plaatsvinden via ratten of via oppervlaktewater dat door ratten is besmet. In 2019 is in Nederland een recordaantal gevallen van leptospirose vastgesteld. Door het variabele klinische beeld wordt de diagnose niet altijd herkend en tijdig overwogen. Er is onvoldoende toezicht op ziektepreventie bij fokkers van huisdierratten.

Casus

Een 11-jarig meisje kreeg koorts, spierpijn en hoofdpijn; later ontstond ook meningeale prikkeling. 2 dagen eerder was zij gebeten door een van haar tamme ratten. Aanvullend onderzoek liet een meningitis zien op basis van leptospirose. Wij behandelden de patiënte met antibiotica. Bij brononderzoek werd bij de ratten een Leptospira aangetoond van dezelfde soort als bij de patiënte. De ratten werden geëuthanaseerd.

Conclusie

Overweeg de diagnose ‘leptospirose’ bij onverklaarde, aspecifieke klachten na contact met ratten. Een verblijf in de tropen en contact met huisdieren zijn relevante anamnestische gegevens. Het is van belang dat artsen en kleine huisdierfokkers meer kennisnemen van zoönosen.

Auteursinformatie

Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp: Afd. Kindergeneeskunde: drs. G.P.S. Kraijenhoff, arts-assistent kindergeneeskunde (thans: LUMC, Leiden); drs. J.G.C.M. van Zoest, kinderarts. Afd. Neurologie: dr. E.L.L.M. De Schryver, neuroloog. GGD Hollands Midden, afd. Infectieziektebestrijding, Leiden: drs. J. van den Brand, arts maatschappij en gezondheid.

Contact G.P.S. Kraijenhoff (hugokraijenhoff@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
G.P.S. (Hugo) Kraijenhoff ICMJE-formulier
J.G.C.M. (Kitty) van Zoest ICMJE-formulier
Jurriaan van den Brand ICMJE-formulier
Els L.L.M. De Schryver ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties