Koorts en koude rillingen na een bezoek aan Thailand, door leptospirose

Klinische praktijk
P.A. Kager
E.C.M. van Gorp
P.P.A.M. van Thiel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:184-6
Abstract

Samenvatting

Twee weken na te hebben geraft (wildwatervaren) op een rivier in Thailand meldde een 54-jarige Nederlandse man zich met hoge koorts en koude rillingen. Tijdens het raften had hij een wond aan de hand opgelopen. Vanwege de anamnese (watercontact met letsel, koorts, koude rillingen), de bevindingen bij lichamelijk onderzoek (koorts, conjunctivitis) en bij laboratoriumonderzoek (leukocytose, albuminurie, verstoring van leverenzymwaarden) werd de waarschijnlijkheidsdiagnose ‘leptospirose’ gesteld. Die werd bevestigd door serologisch onderzoek en kweek van leptospiren uit het bloed. Leptospirose is een zoönose, bij de mens verband houdend met bepaalde beroepen, watersport en overstromingen. Het ziektebeeld varieert van een minder ernstige koortsende ziekte (soms: febris e causa ignota) tot een ernstige ziekte met nier- en leverfalen, bloedingsneiging, longoedeem (syndroom van Weil). Bij reizigers met koorts, watercontact en leukocytose met neutrofilie dient leptospirose te worden overwogen en diagnostiek hiernaar te worden ingezet.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en Aids, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Contact Prof.dr.P.A.Kager, internist; E.C.M.van Gorp, assistent-geneeskundige (p.a.kager@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties