Leptospirose in Nederland 1991-1995

Onderzoek
D.P. Olszyna
R. Jaspars
P. Speelman
E. van Elzakker
H. Korver
R.A. Hartskeerl
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1270-3
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van alle gevallen van leptospirose in Nederland die in de periode 1991-1995 door serologisch onderzoek of kweek werden bevestigd.

Opzet

Descriptief en retrospectief.

Plaats

Koninklijk Instituut voor de Tropen, afdeling Biochemisch Onderzoek, Amsterdam, en Academisch Medisch Centrum, afdeling Inwendige Geneeskunde, Amsterdam.

Methode

Met behulp van gegevens beschikbaar in het Referentielaboratorium voor Leptospirose werd het aantal gevallen in de periode 1991-1995 vastgesteld en vergeleken met de gegevens voor 1986-1990. Van patiënten met een bevestigde leptospirose of van patiënten die voor leptospirose opgenomen waren geweest, werd aanvullende informatie opgevraagd.

Resultaten

Het aantal gevallen van leptospirose daalde in 1991-1995 ten opzichte van 1986-1990 van 229 tot 159. Deze daling bleek vooral toe te schrijven aan een sterke terugloop van patiënten met melkerskoorts (veroorzaakt door serotype hardjo). Er was een duidelijke toename van het aantal gevallen opgelopen tijdens een reis in het buitenland, vooral naar landen buiten Europa. Er trad een verschuiving op van leptospirose als beroepsziekte naar een ziekte als gevolg van recreatieve activiteiten. Ongeveer 10 van de patiënten leed aan het syndroom van Weil, een ernstige vorm van leptospirose met geelzucht, nierinsufficiëntie en bloedingen. Er overleden 8 (5) patiënten. Van 5 overleden patiënten waren klinische gegevens beschikbaar; allen hadden het syndroom van Weil.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en Aids, Amsterdam.

D.P.Olszyna, medisch student; prof.dr.P.Speelman, internist.

Koninklijk Instituut voor de Tropen, Referentielaboratorium voor Leptospirose, afd. Biomedisch Onderzoek, Meibergdreef 39, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.R.Jaspars, bioloog; mw.E.van Elzakker, arts; H.Korver, analist; dr.R.A.Hartskeerl, biochemicus/moleculair bioloog.

Contact dr.R.A.Hartskeerl

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties