Een vreemd griepje

Klinische praktijk
R.M.J.A. Roebroek
R.J.A. Diepersloot
P.J.M. Raedts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:353-5

Dames en Heren,

De meest bekende en soms ernstig verlopende vorm van leptospirose bij de mens is de ziekte van Weil. Het klinische beeld wordt gekarakteriseerd door acuut ontstane hoge koorts met koude rillingen, hoofdpijn en spier- en gewrichtspijnen. Dit gaat gepaard met geelzucht, acute nierinsufficiëntie, bloedingsneiging en veranderingen in de bewustzijnstoestand. Een milder verlopend, op griep gelijkend ziektebeeld komt echter vaker voor.1-3 Anamnestische gegevens over mogelijke blootstelling zullen in veel gevallen de diagnose leptospirosis waarschijnlijk maken, zoals ook blijkt uit de volgende ziektegeschiedenis.

Patiënt A, een 35-jarige boswachter, werd eind september 1989 naar onze kliniek verwezen. Hij was 7 dagen voor opname plotseling ziek geworden, met koorts tot 40°C. Hij klaagde over hoofd-, spier- en gewrichtspijn. Buigen van de nek was pijnlijk en moeilijk. Patiënt zelf dacht dat hij ‘griep’ had, zij het ernstiger dan gewoonlijk. Vanaf de 4e ziektedag begon de lichaamstemperatuur te dalen. Zijn echtgenote, een…

Auteursinformatie

Elkerliek Ziekenhuis, afd. Neurologie, Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond.

R.M.J.A.Roebroek, assistent-geneeskundige; P.J.M.Raedts, zenuwarts.

Laboratorium voor Medische Microbiologie, Eindhoven.

Dr.R.J.A.Diepersloot, medisch microbioloog.

Contact P.J.M.Raedts

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties